Ročník 2012


Druhý rok aktivní existence ESI. V tomto roce si lidé zajišťující činnost ESI se všemi jejími aktivitami uvědomovali, že jeden veliký úkol a cíl z počátečních let spěje ke svému splnění. Tímto úkolem bylo začlenění mediace do právního řádu a legislativní potvrzení významu a místa, které mediaci bezesporu náleží. Legislativní proces na počátku roku vrcholil a bylo zřejmé, že je jen otázkou měsíců, kdy bude zákon o mediaci přijatý. Významné legislativní úpravy se týkaly nejen zákona o mediaci, ale také rozhodčího řízení, které je spolu s mediací tradičně podřazováno mezi tzv. prostředky mimosoudního řešení sporů neboli ADR (Alternative Dispute Resolution). V roce 2012 se začala systematicky budovat síť regionálních poraden a mediačních center. Prvním z nich bylo poradenské a mediační centrum v Ostravě.

Josefské sympozium v roce 2012 se poprvé posunulo od obvyklého modelu pracovních setkání. Tento ročník nejenže v sobě nesl všechny charakteristické znaky zformulované v předchozích letech, ale přidal i něco nového, neobvyklého. I v tomto roce se sympozium již označovalo jako "josefské", a to i přesto, že organizátoři nabízeli účastníků fakticky třídenní, intenzívní program. I v tomto roce byla pracovní část soustředěna na josefský den, tj. na 19.březen. Novým byl větší důraz na odborné vzdělávání a zejména na jeho praktickou, interaktivní a zábavnou podobu nic neubírající jeho hloubce a významu. V roce 2012 začínaly josefské dny ve Křtinách celodenním, supervizním seminářem pro mediátory, stejně jako v předchozích letech byl součástí programu společenský večer a vrcholem v tomto roce již třídenního setkání bylo samotné sympozium. I to ovšem prošlo svou proměnou. Klasická část v podobě příspěvek – diskuse mezi moderátorem a auditoriem se soustředila pouze na dva dopolední bloky. Odpolední interaktivní část byla jak pro pořadatele, tak pro účastníky výjimečnou novinkou. Inspirováni moderními přístupy a konferenčními technikami připravily na základě tzv. klasických "world café" rotujících diskusních skupin organizátoři upravenou podobu tzv. "křtinských kaváren", ve kterých dostal prostor opravdu každý. Nejen prostor k vyjadřování vlastních názorů, neboť to obyčejně na veřejnosti dělají s oblibou a s lehkostí jen někteří, ale také k zúčastněnému naslouchání, formování diskusní skupiny a třídění jejího společného názoru.


Program ke stažení

Pozvánka

Stránky navštívilo
Dnes:9
Za týden:95
Celkem:44716